Jak vnímáme, tak žijeme

Aneb o úrovních vědomí

Článek píšu hlavně proto, že chci, aby, až budu v jiných částech projektu BÝT SAMA SEBOU mluvit o úrovních vědomí, bylo jasné, o čem mluvím. Například MŮŽU mluvit o tom, že nějaká emoce je z úrovně vědomí strachu. A kdo bude potřebovat, si o tom něco přečte zde. I při individuálních konzultacích, když se spolu koukneme na nějaký problém, překážku, nevhodné přesvědčení,  je dobré vědět, z jaké úrovně vědomí to všechno žijeme. “Odkud se to bere”.

Jde o výjimečně dlouhý článek, chápu, že se uvádí, že dlouhý text nikdo nečte, ale tento text je naopak zkratkou pro knihu. Tak to zkus využít.

Pro hlubší informace doporučuji knihu  Dr. Davida R. Hawkinse, Vzestup po úrovních vědomí.

V knize najdete mnohem víc. Celá Hawkinsovo teorie mi zjednodušila pohled na svět, různá vnímání. Naučila mě chápat druhé v jejich vrstvách vědomí. Jde o knihu vědeckou, racionální i knihu v jiných úrovních vědomí. Kombinace je mi velmi blízká a tak ji znovu doporučuji i Tobě.

Vědomí, ve kterých se nacházíme různě, každý jinak, jsou jasnou zprávou o tom, že:  “Když dva dělají totéž, není to totéž.” 

Nicméně to, co nás táhne dolů, nedovolí nám BÝT SAMI SEBOU, jsou nižší úrovně vědomí – zoufalství, vina, apatie, smutek, strach, touha, hněv a pýcha. 

Když se vrátíme zpátky SAMI K SOBĚ, tak se podle mého názoru pohybujeme ve vysokých úrovních vědomí – ODVAHA, NEUTRALITA, OCHOTA, PŘIJETÍ, ROZUM, LÁSKA, RADOST, MÍR A OSVÍCENSTVÍ. 

Všechny zkušenosti z různých úrovní vědomí jsou užitečné.

Jsou naše cesta k učení se. Můžeme z nich těžit nebo zůstat v roli oběti.  Záleží jen na nás v jaké úrovni vědomí chceme žít nejčastěji. Předpokládám, že pokud chceme BÝT SAMI SEBOU,  chceme být v lásce, radosti a podobně. Společně budeme zkoumat cesty, jak se tam dostat. 

Zde tedy takový teoretický „nášup“ o úrovních vědomí:

Hawkins v kostce

↓ ZOUFALSTVÍ a STUD

Jde o úroveň vědomí, která se přirovnává, že je nejblíže k smrti. Při pocitu studu máme svěšenou hlavu, stahujeme se do ústraní, nepovažujeme se za osobnost. Vše je často doprovázené strachem z nepřijetí, odmítnutí, selhání. Jde o úroveň vědomí plnou deprese, úzkostí, nedostatku sebevědomí. Může se objevit nenávist sama k sobě. Zoufalství je beznaděj, bezmoc. V proudu tohoto vědomí máme často pocit, že chyba je neodpustitelná a vnímáme jednostranně. Máme malý zájem o druhé, odpuštění nám vůbec nejde a máme problém s přijetím daru života… (Podrobnosti v knize Vzestup po úrovních vědomí, David R, Hawkins, M.D., PH.D.)

↓ VINA A MSTIVÁ NENÁVIST

Vina manipuluje a trestá – obviňuje a vyčítá. Člověk ve vědomí viny otáčí často vše proti sobě a přehnaně se zabývá chybami. Vina je hra na oběť,  která se často využívá v náboženství, politice. Kde je sebemrskačství, je i krutost. Vina podněcuje hněv a ten může i zabít. U lidí ve vědomí viny dochází ke ztracení sebe sama, trpitelství a snaží se vinu delegovat na  ostatní. Jde o formu egoismu. Chyba nebo omyl se nafukuje, místo abychom se odevzdali…Vina, obrácená směrem ven, je nenávist. Souzení druhých, úzkoprsost, radost z tvrdosti, představa, že máme pravdu, bezmoc, zlomyslnost, krutost, lakota malost jsou další rysy lidí pohybujících se ve vině…(Podrobnosti v knize Vzestup po úrovních vědomí, David R, Hawkins, M.D., PH.D.)

↓ APATIE

Lidé v úrovni apatie se vyznačují lhostejností, zanedbáním sebe sama. Dost často je obklopuje chudoba, zoufalství a bezmoc. Tito lidé postrádají energii i všechny jiné zdroje. Najdeme je mezi bezdomovci a vyvrženci společnosti. Apatický člověk je závislý a dost často břemenem pro ostatní ve svém okolí. Bývá pasivní, často odsuzuje sebe sama a  vlastní tzv.  chronickou mentalitu oběti. Obviňování je jeho častý postoj včetně programu nezvládnu to. Poraženecký člověk má většinou na vše výmluvy, čiší z něj beznaděj, a projevuje se leností…(Podrobnosti v knize Vzestup po úrovních vědomí, David R, Hawkins, M.D., PH.D.)

↓ SMUTEK

Lidé žijící ve smutku často zažívají pocit ztráty a malomyslnosti. Dále tito lidé žijí v lítosti a depresi a jejich chování doprovází truchlení, zármutek a velmi často si vyčítají svou minulost. Jsou to lidé s věčně poraženou energií a přijímají prohru jako součást svého životního stylu, což je většinou připraví o všechno, co mají. Program, že smutek je cenou za život jim pomáhá vidět smutek všude kolem sebe. Například ztráta milované osoby pro ně znamená ztrátu lásky samotné. Mají ale více energie než apatičtí, například, když traumatizovaný pacient začne plakat, víme, že se jeho stav zlepšuje. Smutní lidé lpějí dost často na minulosti, mají hněv, pocit prázdnoty, pocit zmenšení se a často se dožadují sympatií okolí. Vnímají zdroje štěstí někde venku a jsou často zahořklí…(Podrobnosti v knize Vzestup po úrovních vědomí, David R, Hawkins, M.D., PH.D.)

↓ STRACH

Lidé žijící ve strachu mají více životní energie. Jejich životy ale ovládá strach z nebezpečí, který je burcuje k nekonečným činnostem. Mají strach z nepřátel, ze stáří, ze smrti, z odmítnutí a celou řadu dalších sociálních fobií. Svět se jim jeví jako nebezpečné místo plné pastí a hrozeb. Strach s oblibou používají totalitní a represivní režimy. Strach dokáže bolet a nabývat nových forem stejně bezmezně jako lidská fantazie může nechat strach přerůst v paranoiu a vytvářet neurotické obranné mechanismy. Strach je prostě nakažlivý a může se stát převládající, trendem pro celou společnost. Strach brání růstu osobnosti. Ale je to úroveň, kdy už je zapotřebí energie. Strach se kulminuje díky neustálé propagandě strachu veřejnými sdělovacími prostředky. Člověk žijící ve strachu prožívá vzrušení z ohrožení, paniku, dramatizování, vyžadování pozornosti, ovládání, malování čerta na zeď, útěk od situace…(Podrobnosti v knize Vzestup po úrovních vědomí, David R, Hawkins, M.D., PH.D.)

↓ TOUHA

Na úrovni touhy je k dispozici ještě více energie. Touha motivuje k rozsáhlé činnosti včetně ekonomiky, toho zneužívá reklama. Lidé na úrovni touhy musí dosahovat svých cílů a sklízet úspěchy, touží po penězích, moci. Dost často u nich vzniká závislost. Potřeba získávání a hromadění je naprosto dominantní. Jedna touha střídá další. Touha může být odrazovým můstkem k vyšším formám vědomí. Odvrácenou stranou touhy je nutkavost, kdy se lidé pořád za něčím ženou a hledají uspokojení z umělých zdrojů. Nutkavá touha se zaměřuje na vztahy, sex,  materialismus,  hromadění,  touze po souhlasu, pozitivní odezvě, uznání. Lidé v touze mají sklon k manipulaci, soutěživosti a mají sklon prožívat svou jedinečnost, bohatství.  Touží po přijetí, úspěchu, jsou tvrdohlavý, potřebují dobývat, popularitu zažívat pocit důležitosti a rádi se chlubí…(Podrobnosti v knize Vzestup po úrovních vědomí, David R, Hawkins, M.D., PH.D.)

↓ HNĚV

Jak se člověk posune směrem od apatie a smutku, překonává strach a začíná toužit, tak nenaplněná touha vede k frustraci a ta dále ke hněvu. Někdy hněv může být tím motorem ke svobodě. Hněv se nejčastěji projevuje jako odpor. Jde o životní styl výbušných lidí, kteří jsou citliví na znevažování jejich osoby. Hledají se, sváří, bojují a vyvolávají konflikty. Lidé ve vědomí hněvu jsou silně zatížení svým egem a dochází často až k narcistickému přístupu. Tito lidé se rádi urážejí, cítí se zranění, mají pocit, že vše by mělo uspokojovat jejich tužby. Projevují se rozmrzele, trucovitě a kysele. Ihned startují, snadno vyletí, bývají často kritičtí. Zajímavý fenomén je také potlačovaný hněv, který se pravidelně přelévá v přehnaně agresivní chování či dokonce fyzickému napadení. Když se hněv nahromadí, může docházet k záchvatům vzteku. Lidé, prožívající vědomí hněvu, mají sklon projevovat své pocity navenek a zastrašovat, trestat sebe i druhé, ospravedlňovat se. Jsou podráždění, emocionální, dramatizují. Jsou plní vnitřního tlaku a snaží se dokázat sebe samé. Mají snahu mít pravdu,  vyhrožují a odsuzují…(Podrobnosti v knize Vzestup po úrovních vědomí, David R, Hawkins, M.D., PH.D.)

↓ PÝCHA

Při dosažení úrovně pýchy se člověk cítí o dost lépe, získává sebevědomí, ale cítí se dobře jen díky porovnávání se s nižšími úrovněmi vědomí. Pýcha předchází pád a proto je velmi zranitelná. Závisí na vnějších okolnostech. Rozděluje lidi, vznikají tak různé frakce, na které lidstvo už mnohokrát doplatilo. Projevy pýchy, arogance: problém nastává v okamžiku, kdy si člověk začne myslet, že odměňování a pochvala není jen způsob chování, ale plně se s tím ztotožní. Začne vyhledávat obdiv a vše podřizuje tomuto motivu. Lidé v úrovni vědomí pýchy jsou hrdí, chtějí být víc než ostatní, potřebuji být důležití, výjimeční, zvláštní, nadřízení, atraktivní, módní, touží mít pravdu, projevit svůj názor a snaží se o úspěch…(Podrobnosti v knize Vzestup po úrovních vědomí, David R, Hawkins, M.D., PH.D.)


↑ ODVAHA

Úroveň odvahy je energie, kdy hluboce proměníme vnímání sebe sama i ostatních. Roste moc k životu a člověk se stahuje z touhy po úspěchu, ale pro své cíle je odhodlaný, motivovaný, silný, umí překonat odpor, čelit výzvám. Odvaha je nutná, neboť na její úrovni vědomí stále vidíme problémy či těžkosti a zdolání vyžaduje úsilí a odhodlání. Odvaha je nositelkou vize a zkoušení nových věcí. Odděluje nás od strachu z vlastních chyb a podporuje růst. Lidé na této úrovni posílají do světa tolik energie, kolik je potřeba pro  změnu. Zde začíná produktivita. Jde o nejdůležitější krok ve vývoji lidského vědomí. Žít v souladu s pravdou, nikoliv jen pro osobní zisk…(Podrobnosti v knize Vzestup po úrovních vědomí, David R, Hawkins, M.D., PH.D.)

↑ NEUTRALITA

Neutralita je hladina velmi pozitivní. V protikladu jsou lidé zaujímající pevná stanoviska. Neutralita se umí povznést nad bariéry a odpor umožňuje flexibilní a neobtěžující přístup k problémům. Být neutrální znamená  být nezávislý na výsledcích. Když není po mém, nechápu to jako překážku – porážku. “Dobrá, jestli nedostanu tuhle práci, najdu si jinou.” To je začátek vnitřní jistoty. Nenecháme se zastrašit svými vzestupy a pády. Lidé na úrovni neutrality mají pocit pohody, důvěru v sebe, že zvládnou žít v bezpečí. Snadno se s nimi jedná, nemají zájem o konflikt, soutěž ani obviňování. Jsou uvolnění, emočně vyrovnaní, neposuzují a nechtějí řídit chování druhých. Neutralita vede k větší svobodě, kterou dopřávají sobě i ostatním…(Podrobnosti v knize Vzestup po úrovních vědomí, David R, Hawkins, M.D., PH.D.)

↑ OCHOTA

Úroveň ochoty můžeme chápat jako vstupní bránu k vyšším úrovním vědomí. Na úrovni ochoty se nám daří, máme úspěchy, běžný růst se děje rychle. Pokrok je zajištěn, člověk je ochoten se podílet, je otevřený, přátelský, společenský, má ekonomický úspěch. Takovému člověku nevadí, když musí začít od začátku a vykonávat práci, kterou nezná. Pomáhá ostatním, často pracuje jako dobrovolník, čelí svým vnitřním problémům a nebrání se učení. Má vysokou sebeúctu, pozitivní ohlasy ve společnosti. Je oceněn a odměňován, umí korigovat sám sebe, umí se učit od druhých a přináší energii pro kolektiv…(Podrobnosti v knize Vzestup po úrovních vědomí, David R, Hawkins, M.D., PH.D.)

↑ PŘIJETÍ

Na této úrovni vědomí si začínáme uvědomovat, že jsme sami tvůrci svého prožívání a života. Dochází k převzetí odpovědnosti. Přichází schopnost být v harmonii se silami života. Člověk si bere svou MOC zpět, což je ohromný krok a chápe zdroj štěstí u sebe samotného. Nic zvenčí nemá moc nás učinit šťastnými a láska není cosi, co by nám někdo dával, nýbrž cosi, co povstává z nás a umožňuje zapojení do života podle našeho plánu. Máme emocionální klid, vidíme věci méně pokřivené bez interpretací.Chápeme širší souvislosti přijetí související s rovnováhou. Máme dlouhodobé cíle, výraznou cílevědomost a schopnost zvládat úkoly. Nevytváříme konflikty ani odpor, protože vidíme, že každý má své právo…(Podrobnosti v knize Vzestup po úrovních vědomí, David R, Hawkins, M.D., PH.D.)

↑ ROZUM

Rozum je schopen zpracovávat velké a složité množství dat. Vytvářet rychlá a správná rozhodnutí, porozumět složitosti vztahů,  různých stupňů, vlastností a jemným rozdílům. Nakládá se symboly, abstraktními pojmy. Vytváří koncepty, učí nás rozumět určitému tématu, cení se ze znalosti a vzdělání. Pohybují se zde držitelé Nobelovy ceny včetně Einsteina, Freuda a mnoho jiných důležitých postav dějin. Objevuje se zde schopnost syntetizovat, používat a předpovídat jevy a dokazovat priority. Vytváří systémy, klasifikace, paradigmata, obory, kategorie, třídy a tak dále…(Podrobnosti v knize Vzestup po úrovních vědomí, David R, Hawkins, M.D., PH.D.)

 LÁSKA

Na úrovni vědomí lásky jsme stále více bez podmínek. Většina věcí jsou neměnných a trvalých. Nekolísá nám Zdroj, který se nachází uvnitř milujícího člověka a není závislý na vnějších podmínkách. Člověk má vztahy naplněné láskou, plností.  Je odpouštějící, pozorný a podporující.  Vyzařuje ze srdce a má schopnost pozvedat ostatní a uskutečňovat velké činy. Motivy jsou čisté, převládá schopnost rozlišovat podstatné. Láska řeší celek, proto se nestaví na žádnou stranu, je všezahrnující. Člověk v lásce může být s ostatními lidmi jako by ani žádné rozdíly neexistovaly. V lásce zahrnuje vše, soustřeďuje se na dobrotu života.  Posiluje, co je pozitivní, rozpouští negativitu tak, že jí staví do nových souvislostí.  Nikoliv tím,  že útočí. Láska  je dobrotivá, podporující a rozvíjící život… (Podrobnosti v knize Vzestup po úrovních vědomí, David R, Hawkins, M.D., PH.D.)

↑ BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA

Na úrovni bezpodmínečné lásky člověk začíná prožívat vnitřní radost. Jde o vnitřní prostředí provázející při všech činnostech, radost vyvěrající z nitra. Zde probíhá léčení člověka na duchovní úrovni. Jde o oblast, kde se nachází  svatí, duchovní, léčitelé. Jde o úroveň vědomí neobyčejné trpělivosti, vytrvalosti, soucitu.  Tito lidé mají vliv na ostatní, umí se dlouho zadívat do očí a tímto pohledem druhým vědomě navodit stav lásky a míru. Tento člověk dokáže dělat zázraky. Čím více člověk miluje, tím větší lásky je schopen. Tuto zkušenost mnohdy získávají lidé se zážitky blízké smrti…(Podrobnosti v knize Vzestup po úrovních vědomí, David R, Hawkins, M.D., PH.D.)

↑ RADOST 

Na úrovni radosti se člověk vzdá omezujících přesvědčení a umožňuje si příliv duchovní energie. Radost vyžaduje vzdání se veškeré připoutanosti, dochází k opuštění vztahu pozic funkcí a člověk se oddává realizaci Já. Má zodpovědnost vůči ostatním lidem. Ochota odevzdat všechno Bohu, ať se děje, co se děje včetně nádherného stavu extáze,  jež je nade všechno…(Podrobnosti v knize Vzestup po úrovních vědomí, David R, Hawkins, M.D., PH.D.)

↑ MÍR

Na úrovni vědomí míru neexistuje žádné “toto” ani oddělená osoba. Jde o přítomnost Boží.  V tomto tichu nastává vše samo od sebe, autonomně a spontánně. Jde o tichou blaženost. Může dojít až k zastavení fyziologických funkcí.  Tělo bývá s 50% odloženo. Energie bytosti je úplná, jedinečná, intenzivní a jemná.  Moc není podstatná a prostupuje jako zdroj existence. Vše, co existuje je dokonalé a úplné. Stvoření se neposouvá směrem od nedokonalosti k dokonalosti, jak se domnívá Ego. Pohybuje se od dokonalosti k dokonalosti… (Podrobnosti v knize Vzestup po úrovních vědomí, David R, Hawkins, M.D., PH.D.)

↑ OSVÍCENÍ

Jde o úroveň mudrců, velkých učitelů. Jde o duchovní realitu seberealizace a mocné inspirace.  Tito lidé zahrnují energetická pole, která mají vliv na celé lidstvo. Neexistuje zde již prožívání individuálního Já. Jsou ztotožnění s Božským vědomím. Jejich učení pozdvihuje úroveň celého lidstva. Často se toto vědomí znázorňuje svatozáří. V této úrovni vědomí se pohybovali Ježíš Kristus, Krišna, Buddha nebo Zarathuštra…(Podrobnosti v knize Vzestup po úrovních vědomí, David R, Hawkins, M.D., PH.D.)

Jak s tím můžete pracovat:

I teď, jak článek píšu, mi přijde fajn, si ho přečíst celý v kuse. Posune nás  automaticky (někdy jen na chvilku, pokud máme moc velké vnitřní nánosy) k vyšším vrstvám. Pojď do toho se mnou…

  1. Když Tě někdo rozlaďuje, uvědom si jeho úroveň vnímání tohoto světa. Z JAKÉ ÚROVNĚ VĚDOMÍ JEDNÁ?
  2. Když u Tebe dojde k nějaké emoci, zkus přijít na to: Z JAKÉ ÚROVNĚ VĚDOMÍ JE TVŮJ PROBLÉM?
  3. V náročných situacích i v pohodě si všímej a vnímej: V JAKÉ ÚROVNI VĚDOMÍ SE PRÁVĚ NACHÁZÍŠ?
  4. Používám k tomu testování kineziologickým testem  a jiné pomůcky.

Odkaz na knihu

Sdílet:

Další příspěvky

Neuvízla jsi v pečovatelce?

Kdyby ses dozvěděla, že jsi jen uvízla v archetypu a že ho lze udravit? Archetypy jsou báječná věc, najdete mnoho variant na toto téma. Tyto

Proč nejde všem realizovat svou vizi?

Zablokovaná schopnost propojit se se svou vizí Máme pomalu konec ledna, jedno oko otvíráme ze zimního spánku, druhé ještě ne. Už je už, začít alespoň myslet

Odebírat Newsletter